Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Wawrzyniec Rudziński


11 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Klemens Rudziński, Barbara Michalczyk, Marcin Mierzwa, Małgorzata Woźniak.