Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Marianna Rogozik


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Stanisław Rogozik, Walenty Kaim, Agnieszka Skalska, Maciej Śmigielski, Agata Pieszczek, Barbara Kaim, Antoni Wołowiec, Katarzyna Bierca.