Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Franciszka Czaja


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Szymon Czaja, Marianna Frosik (Goraj), Sebastian Byczek, Katarzyna Michalczyk.