Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Franciszka Czaja


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Szymon Czaja, Marianna Frosik (Goraj), Katarzyna Michalczyk, Jan Byczek, Magdalena .