Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Michał Michalczyk (Michalski)


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
2 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Michalczyk (Michalski), Rozalia Witek.