Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Michał Michalczyk (Michalski)


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Michalczyk (Michalski), Rozalia Witek, Andrzej Michalczyk (Michalski), Zofia , Maciej Witek, Helena Gądek.