Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Franciszek Michałek


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Jakub Michałek, Franciszka Śmigielska, Józef Michałek, Kunegunda , Józef Woszczek, Dorota Kadłucka, Marcin Przezdzięk, Zofia Kiszka.