Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Marianna Kantor


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Bartłomiej Kantor, Barbara Postołek, Marianna Kiszka, Wojciech Woszczek, Marianna Sułek, Jan Kokoryk, Katarzyna Świętek (Woszczek).