Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Jakub Pęczek


10 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Bartłomiej Kantor, Barbara Postołek, Bartłomiej Świerkot.