Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Wawrzyniec Kafel


14 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
1 individual is missing birthplace map coordinates: Rozalia Kocjan v Antos.