Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Andrzej Kantor


11 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Julianna Stajniak, Maciej (Mateusz) Ostachowski, Benedykt Pęczek, Małgorzata Cader.