Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Anna Kafel


7 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Andrzej Kafel, Agata Kiszka, Franciszek Trolka, Katarzyna Woszczek, Wojciech Maciąg, Dorota Bąbel Szewczyk, Józef Czaja, Ewa .